• <Подробнее см. Intel.com

Стислий огляд і переваги

   

Стислий огляд і переваги

Формування навичок, потрібних у 21 столітті

У двадцять першому столітті, коли комп’ютерні технології стають все більш вправними і доступними, у людей з'являються майже необмежені можливості як для участі в житті мережевих спільнот, так і для розваг та занять під час відпочинку. Оскільки сьогодні комп'ютери виконують велику частину марудної роботи, на своїх робочих місцях люди все частіше працюють над завданнями, що вимагають від них гнучкості й уміння вирішувати проблеми із застосуванням творчого підходу.

Щоб нинішні учні змогли добитися успіху в такому середовищі, школи сьогодні повинні навчати не тільки базовим навичкам. Учні також повинні на високому рівні володіти навичками, потрібними в 21 столітті, такими, як критичне мислення, вирішення проблемних ситуацій, співпраця, робота з комп’ютерними технологіями, самоспрямування у навчанні та ефективне спілкування.

Сайт Оцінювання проектів відповідає потребам вчителів. Ви можете:

  • Використовувати безкоштовну онлайнову бібліотеку, щоб розробляти свої контрольні списки, форми оцінювання та опитувальники
  • Скористатися базою даних сотень готових до використання інструментів оцінювання високої якості для робіт і виступів, процесів і розумових навичок, а можете змінювати їх відповідно до ваших потреб
  • Зберегти ваші інструменти оцінювання на робочому місці вчителя в бібліотеці або поділитися ними з іншим зареєстрованим на сайті вчителем
  • Дізнатися про дослідження та теорії, присвячені успішним системам оцінювання
  • Знати різноманітні стратегії оцінювання, які ви зможете застосовувати при навчанні учнів.

Система оцінювання може дати вам значно більше, ніж просто оцінювання знань і виступів учнів на етапі завершення теми. Дізнайтеся про безліч різноманітних цілей оцінювання.

У традиційній освіті система оцінювання часто зводиться до тестів, письмових робіт і усних відповідей учнів. Дізнайтеся про різні види оцінювання.

Дослідження показали, що учні отримують значні переваги в навчанні, якщо оцінювання носить безперервний характер. Дізнайтеся про переваги формуючого оцінювання.

Іноді буває складно визначити, коли і як вправно учні застосовують навички мислення вищих рівнів, критичне мислення, творчість, вміння вирішення проблемних ситуацій і метапізнання. Дізнайтеся про способи оцінювання навичок мислення.

Формуюче оцінювання – це ефективний інструмент поліпшення успішності учнів, але він не працює сам по собі. Дізнайтеся про необхідні складові успішного оцінювання в школі.

Стислий огляд і переваги

Переваги оцінювання проектів

Сайт Оцінювання проектів допоможе оцінити навички, потрібні у 21 столітті.

Додаткова інформація >