• <Подробнее см. Intel.com

Формуюче оцінювання

Формуюче оцінювання

Результати досліджень про формуюче оцінювання

Впровадження формуючого оцінювання створює труднощі й для учителів, і для учнів. Чи варта воно того? Дослідження науковців і практиків дають відповідь: Так, варто.

У 1998 році Блек (Black) і Вільям (William) проаналізували 21 дослідження і близько 580 статей і розділів книг про вплив формуючого оцінювання на досягнення учнів. Вони з'ясували, що «інновації, спрямовані на впровадження практики формуючого оцінювання, ведуть до значущих й істотних результатів навчання». У своєму аналізі вони оцінюють силу впливу за шкалою від 0.4 до 0.7, цей показник перевершує показники впливу на навчання більшості навчальних стратегій.

Стіггінс (Stiggins, 2004) підтверджує результати цих досліджень висновком про те, що ефективне оцінювання в класі може викликати абсолютне зростання середніх квадратичних відхилень у показниках тестувань – цей результат порівнянний з результатами індивідуальних занять. Хоча формуюче оцінювання підвищує успішність усіх учнів від початкових класів до коледжів (Black і ін., 2003), дослідження показали, що для відстаючих учнів, яким потрібна додаткова допомога, воно виявляється найбільш корисним (Black і William, 1998).

Оцінювання не підвищує успішність учнів само по собі, так само, як і зважування не допомагає поросяті набирати вагу. Учні покращують свої знання, якщо інформація, отримана в ході формуючого оцінювання, використовується конструктивно з врахуванням індивідуальних навчальних потреб учнів і допомагає їм стати незалежними в навчанні.

Сьогодні в одному класі навчаються діти з різним культурним підґрунтям, з різними здібностями й інтересами. Формуюче оцінювання допомагає вчителям враховувати індивідуальні потреби учнів через диференційоване навчання.

Формування навичок, необхідних для безперервного навчання впродовж життя, особливо важливе для досягнення успіху в 21 столітті. Стратегічне застосування формуючого оцінювання дозволяє учням сформувати навички самоспрямованого навчання