• <Подробнее см. Intel.com

Цілі оцінювання

Цілі оцінювання

Неперервне оцінювання

Вчителі постійно збирають неформальну і формальну інформацію про те, як вчаться їх учні. Вони перевіряють тести і письмові завдання, стежать за роботою в малих групах, спостерігають за учнями у процесі роботи у структурованих і неструктурованих видах діяльності. Ця інформація їм потрібна для різних цілей, починаючи з бесід з батьками, закінчуючи виставленням оцінок за засвоєння вимог програм. Проте, коли вчителі систематично збирають достовірну інформацію щодо навчання учнів і ефективно її використовують, вони зможуть допомогти їм розвинути навички мислення та покращити якість навчання.

Інколи терміни «оцінювання» і «оцінка» є взаємозамінними. В даному випадку ми застосовуємо термін «оцінювання» безпосередньо до методів і стратегій, які дають інформацію про процес навчання.

Формуюче оцінювання забезпечує учням постійний зворотний зв'язок з приводу їх успіхів в процесі учіння. Підсумкове оцінювання здійснюється в кінці виконання проектів і дає учням і вчителям уявлення про отримані в ході проекту знання та навички.

Використання різних систем неперервного оцінювання упродовж навчання може дати багато цінної інформації як вчителю, так і учням. Формуюче оцінювання потрібно використовувати, щоб:

  • оцінити наявні знання та вміння учнів до початку вивчення теми та їх готовність до її сприйняття
  • спонукати учнів до самоспрямованості у навчанні та співробітництва
  • забезпечити діагностичний зворотний зв'язок між учнями та вчителями
  • відстежувати прогрес у навчанні учнів
  • перевіряти рівень розуміння та заохочувати учнів до метапізнання
  • демонструвати рівень засвоєння знань та сформованості навичок.

Найбільша мета оцінювання полягає в тому, щоб надати вчителям інформацію, необхідну для якісного викладання. Вбудоване в навчальний процес постійне оцінювання є сутністю навчання на основі методу проектів і дозволяє учням показати свої знання різними способами. Завдяки оцінюванню, яке здійснюється в ході всього навчання, вчителі більше дізнаються про начальні потреби учнів і можуть будувати процес навчання так, щоб поліпшити досягнення учнів. Мак Мілан (Mcmillan, 2000) пояснює: «Коли оцінювання інтегроване у процес навчання, вчителі отримують необхідну інформацію про те, які вправи і завдання виявилися найбільш ефективними, який стиль викладання – оптимальним, і як підсумкове оцінювання можна використовувати для здобуття діагностичної інформації».

Оцінювання у навчальному процесі

Ефективне оцінювання має носити постійний неперервний характер.

Додаткова інформація >