• <Подробнее см. Intel.com

Успішне оцінювання

Успішне оцінювання

Зробіть це в вашій школі

Ефективне включення різних видів оцінювання навчальний процес «може спричинити суттєві зміни у зміні ролей вчителів та учнів» (Black та ін., 2003).

Поль Блек та його колеги протягом двох років працювали в англійській середній школі над включенням формуючого оцінювання у навчальний процес в рамках програми Проект з оцінювання Кинг – Медуей – Оксфордшир (KMOFAP). В кінці роботи над проектом, дослідники задалися питанням чи «можливо включити у навчальний процес формуюче оцінювання без радикальних змін педагогічних методів, зважаючи на те, що цей тип оцінювання є ключовим компонентом шкільної освіти».

Ці дослідники дійшли висновку, що систематичне використання формуючого оцінювання веде до виникнення ситуації, в якій учні не лише отримують корисну інформацію про власні навчальні досягнення, але й активно беруть участь у процесі усвідомлення потреби набуття знань та навичок. Формуюче оцінювання є компонентом особистісно-орієнтованого навчання.

Вчителі з власним досвідом навчання в школі, де у якості основного методу оцінювання були переважно контрольні, іспити і тести, як правило, стикаються з труднощами в освоєнні методів формуючого оцінювання. Для досягнення успіху вони потребують спеціального професійного розвитку.

Вчителі не викладають у вакуумі. Вони працюють в середовищі, що включає шкільні приміщення та засоби навчання, керівників та колег тощо. Ефективне використання формуючого оцінювання та реального застосування особистісно-орієнтованого навчання – формування нової культури, орієнтованої на учня, вимагають підтримки на кожному рівні.