• <Подробнее см. Intel.com

Види оцінювання

Види оцінювання

Різні способи оцінювання

Оцінювання – звичайна процедура для сучасної школи. Зазвичай воно здійснюється традиційними способами. Поряд з цим існує велика кількість різноманітних варіантів оцінювання, які більше відповідають педагогічним потребам вчителів і навчальним потребам учнів.


Формуюче оцінювання

Хоча тести й іспити нікуди не зникнуть з системи шкільного навчання, успішність учнів може помітно підвищитися, якщо використовувати дані, отримані в результаті застосування різних способів оцінювання, здійснювати зворотний зв'язок і оцінювати кінцеві продукти навчання і їх демонстрацію. Оцінювання, що здійснюється на початку вивчення теми і постійно в ході навчання, називається формуючим оцінюванням.
Ряд стратегій формуючого оцінювання забезпечує учнів та вчителів інформацією, необхідною для покращення навчання:

  1. Стратегії для оцінювання навчальних потреб учнів, такі, як обговорення, аналіз графічних засобів візуалізації знань і мозковий штурм
  2. Стратегії заохочення самоспрямованості у навчанні, такі, як самооцінювання, зворотний зв'язок від однолітків і співпраця в групі
  3. Стратегії моніторингу прогресу у навчанні, такі, як неформальні спостереження, аналіз цікавих випадків й щоденників навчання учнів
  4. Стратегії перевірки розуміння, такі, як журнали спостережень, інтерв'ю та неформальні опитування

Підсумкове оцінювання
Хоча формуюче оцінювання дає вчителям і учням уявлення про їх успіхи під час роботи над темою, на певному етапі у багатьох учителів виникає необхідність зробити звіт про успішність учнів за наслідками окремо взятого проекту або теми. Учні теж хочуть і повинні знати, наскільки успішно вони справилися з проектом чи засвоїли тему. Такий спосіб оцінювання після завершення теми або проекту, називається підсумковим оцінюванням.

Підсумкове оцінювання, наприклад, підсумкові тести, можуть дати важливу інформацію, якщо вчителі й учні присвятять якийсь час їх аналізу. Учителі можуть виявити слабкі області, щоб глибше їх торкнутися в наступному розділі або з наступною групою учнів. Учні також можуть виявити проблемні зони та визначити цілі для подальшого навчання.

Види оцінювання

Сценарії оцінювання

Порівняйте учнів з двох різних класів, в одному з яких практикується традиційна система оцінювання, а в іншому – постійне і неперервне оцінювання.

Дізнайтеся докладніше >