• <Подробнее см. Intel.com

Стратегії оцінювання

Стратегії оцінювання

Керівництво з розробки і використання різних методів оцінювання

Дані стратегії оцінювання містять інформацію для вчителів і учнів. Кожна стратегія містить унікальні методи і інструменти. Ключове значення має розуміння різних цілей стратегій оцінювання, того, як може бути побудоване оцінювання, і того, що можна робити з результатами оцінювання. Всі стратегії оцінювання можуть бути розбиті на 5 основних видів. Не обов'язково використовувати всі методи кожного виду, але необхідно включати всі види оцінювання в план оцінювання.

Стратегії для визначення потреб учнів >
Ці стратегії використовуються до початку навчання для визначення базового досвіду учнів, їх навичок, схильностей і труднощів, з якими вони стикаються. Ці стратегії допомагають оцінити рівень знань учнів і налагодити зв'язок між тим, що вони вже знають, і тим, що їм належить дізнатися.

Розвиток самостійності і взаємодії >
Ці стратегії використовуються для того, щоб оцінити здатність учнів брати на себе відповідальність за власне навчання, навички міжособистісного спілкування, створення роботи високої якості, розуміння зворотнього зв'язку і оцінювання робіт однолітків.

Стратегії моніторингу прогресу учнів >
Ці стратегії допомагають учням зберегти спрямованість на виконання навчального проекту. Учні більшою мірою управляють своїми діями, якщо у них є методи й інструменти, які допомагають їм оцінити свій поступ у вирішенні неоднозначних відкритих задач. Ці стратегії допомагають визначити випадки, у яких учням необхідна додаткова підтримка або додаткові навчальні інструкції. У багатьох із цих інструкцій містяться методи документування прогресу навчання.

Стратегії перевірки розуміння і підтримки метапізнання >
Ці стратегії контролюють розвиток розуміння учнями навчального матеріалу в ході виконання проекту. Учні використовують їх і для розмірковування над способами свого навчання. Одні й ті ж методи можуть бути використані для досягнення обох цілей, але важливо забезпечувати учнів ясними питаннями і підказками того, як вони вчаться і що вони вивчають.nbsp;

Стратегії, що доводять розуміння і уміння >
Ці стратегії оцінюють знання і навички в кінці проекту. У цій категорії представлено два типи стратегій:

  • Продукти і презентації
  • Портфоліо й учнівські конференції

Продукти – це матеріальні речі, які створюють учні. Іноді ці речі називають артефактами. Презентації – це речі, які учні роблять і презентують. Портфоліо – це колекції продуктів і презентацій, в яких відображені зусилля учнів, їх прогрес і досягнення. Учнівська конференція – це подія, у ході якої учні обговорюють свої портфоліо, зразки робіт, свої інтереси, навчання і його цілі.

Стратегії оцінювання

Зміна стратегій оцінювання

Учитель видозмінює вивчення теми, включаючи різні види оцінювання.

Докладнiше >