• <Подробнее см. Intel.com

Перевірка розуміння і метапізнання

Перевірка розуміння і метапізнання

Перевірка розуміння і мотивація до метапізнання

Метапізнання або «роздум про мислення» відсилає нас до ментальних процесів, контролюючих і регулюючих те, як ми думаємо. Метапізнання особливо важливе в проектній діяльності, оскільки учні повинні ухвалювати рішення про вибір стратегій і про те, як їх використовувати. Дослідження Марзано (*Marzano’s 1998) 4000 різних учбових заходів показали, що найбільш ефективними для поліпшення навчання були ті, які були направлені на процеси роздуму учнів про процеси свого мислення і на те, як учні усвідомлюють себе такими, що навчаються.

У наступній таблиці наведені методи, цілі й інструменти, які використовуються для перевірки розуміння і спрямування учнів до метапізнання. Одні й ті ж методи можуть бути використані для досягнення обох цілей, але важливо питаннями і підказками допомогти учням думати про те, як вони вчаться. Посилання забезпечують додаткову інформацію і спеціальні приклади.

Метод оцінювання Мета Коли використовується Інструмент
Письмові щоденники

Журнали – розгорнені записи, які учні створюють у відповідь на навідні запитання. На додаток до рефлексії навідні запитання допомагають виявити спеціальні навички мислення, важливі для даного проекту.
Використовуються в ході проекту, в ключових точках розвитку проекту і в кінці проекту. Підказки і навідні запитання
• Журнал ходу проекту
Відео і фото журнали У цих журналах зібрані відеодокументи про розвиток проекту, дії, обговорення, або демонстрацію навичок і умінь.
Використовуються в ході проекту, але можуть бути включені в завершальний продукт або представлення. • Альбом фотографій
• Збірка відеозаписів
Структуроване інтерв’ю і спостереження Формальні інтерв'ю з окремими учнями або групами учнів плануються для перевірки розуміння ними навчального матеріалу. У ході інтерв'ю ставляться запитання, відповідаючи на які, учні пояснюють і приводять підстави свого розуміння. Структуровані спостереження схожі на інтерв'ю, але призначені для оцінки навичок і умінь. Спостереження можуть виконуватися як вчителем, так і учнями.
Використовуйте інтерв'ю і спостереження в ході всього проекту. Запитання для консультацій
Спостереження учнів
Спостереження вчителя
Неформальні опитування Запитання дозволяють учням висловити свої ідеї і думки, дають їм можливість подумати про пояснення інших учнів. Використовуються для визначення складнощів, оцінювання розуміння учнями матеріалу, що вивчається, і для перегляду навчання, у разі потреби.
Використовуються в ході всього проекту, часто в роботі групи або загального обговорення. Запитання
Письмові й усні тестування і вікторини Тести і вікторини служать прямими доказами набуття знань і розуміння. Використовуються в ключових точках розвитку проекту і в кінці проекту. • Запитання тестів і вікторин