• <Подробнее см. Intel.com

Розвиток самостійності і взаємодії

Розвиток самостійності і взаємодії

Розвиток самостійності учня

Найважливішою метою освіти є виховання учня, який може вчитися самостійно. Це особливо важливо в 21 столітті, коли технології швидко змінюються і постійно доводиться вчитися і перенавчатися. Самостійні учні ефективно планують свій час і виконують завдання без нагадування. Вони знають, як визначати і використовувати ресурси і засоби. Вони беруть на себе ризик самостійних дій і вчаться на своїх помилках.

Дослідження показують, що в класах, де були запроваджені спеціальні стратегії з навчання учнів самостійності, з'являються учні нового типу, які хочуть пробувати нові стратегії і нові речі (Garrison, 1997), розглядають проблеми як інтелектуальний виклик і насолоджуються навчанням (Taylor, 1995). Тейлор виявив, що учні в цих умовах мотивовані на стійке, незалежне, цілеспрямоване і самостійне навчання. Всі ці якості підтримують навики 21 століття, які необхідні для успішної діяльності в майбутньому.

У наступній таблиці перераховані методи, цілі й інструменти, які використовуються для розвитку навичок самостійної й спільної діяльності. Посилання дозволяють перейти до додаткової інформації та конкретних прикладів.

Метод оцінювання Мета Коли використовується Інструмент
План проекту План проекту допомагає учням відчути відповідальність за своє навчання. Учні визначають цілі, виробляють стратегії для їх досягнення, створюють часовий графік роботи, визначають критерії оцінювання.
Використовується на початку роботи (консультація), перед виконанням учнівського проекту. Допомагайте учням створювати свої власні плани і аналізуйте їх на можливість, реальність виконання.
Контрольні списки
Нагадування і підказки
Форми
Самооцінювання і рефлексія Самооцінювання і рефлексія дають учням можливість оцінити власний прогрес, свої думки і своє навчання, методи їх поліпшення.
Використовуються в проекті усно, в ході зустрічей, або ж у письмовій формі. Контрольні списки
Нагадування і підказки
Зворотній зв’язок від однолітків Відгук однолітків допомагає учневі побачити якісні характеристики своєї роботи, а також ще раз звернутися до критеріїв при оцінюванні робіт інших учасників.
Використовується в проекті в обговореннях або для завершального етапу. Контрольні списки
Форми оцінювання чи рубрики
Нагадування і підказки
Форми
Спостереження груп Спостереження за роботою груп дозволяє оцінити навички спільної діяльності (співпраці) Використовується в проекті – записи, контрольні списки, підказки, коли група працює над виконанням завдання. Учні оцінюють групову роботу, застосовуючи рефлексію і контрольні списки.
Контрольні списки
Питання
Рефлексія

Стратегії оцінювання