• <Подробнее см. Intel.com

Моніторинг прогресу

Моніторинг прогресу

Спостереження процесів

Учителі спостерігають за ходом роботи своїх учнів і збирають інформацію про процес навчання, коли учні працюють над проектами. На основі цієї інформації викладачі можуть допомагати учням долати помилки і вирішувати інші навчальні проблеми.

Коли дані оцінювання просування учнів збираються вчасно, забезпечуючи зворотний зв'язок, учні більшою мірою контролюють своє навчання, звертаючись до конкретних проблемних областей. Дослідження показують, що учні отримують найбільшу користь, коли відгуки конкретні і зосереджені на завданнях і шляхах поліпшення роботи (Black & Wiliam, 1998).

У наступній таблиці перераховані методи, цілі і інструменти, які застосовуються для відстеження процесу роботи. Ці методи допомагають тим, хто вчиться, зберегти націленість на виконання навчального проекту. Вони допомагають учням бути самостійнішими при виконанні відкритих завдань. Вони допомагають учителям визначити, коли і де учні потребують допомоги і додаткових інструкцій. Багато з цих методів містить способи документування прогресу навчання. Гіперпосилання в таблиці ведуть до додаткової інформації і конкретних прикладів.

Метод оцінювання Мета Коли використовується Інструмент
Неформальні спостереження і занотовування цікавих випадків Записи спостережень підтримують корекцію навчання і підстави для завершального оцінювання. Використовуйте записи в ході всієї роботи над проектом.
Файл статистики роботи учня Записи – короткі регулярні додавання в щоденник або журнал проекту або короткі форми, які заповнюються за заданими спрямовуючими підказками. Обговорюються в ході перевірки роботи над проектом, в ході зустрічей і консультацій.
  • Форми
  • Нагадування і підказки
Контрольний список прогресу роботи Перевірочний аркуш просування за проектом необхідний, коли проекти вимагають від учнів відповідності вимогам проекту і його розкладу. Використовується в ході зустрічей команди проекту або на консультаціях. Учні використовують його для спостереження прогресу в своїй роботі.
Звіти про виконання проекту Звіти про просування проекту допомагають учням записувати своє просування і пояснювати нові моменти в розумінні матеріалу, що вивчається. Звіт може бути чернеткою проекту або оглядом даних. Застосовуються на ключових етапах проекту, таких, як представлення нарису або першого варіанту продукту проекту.
  • Форми
  • Нагадування і підказки
Зустрічі й консультації за проектом Зустрічі в ході проекту служать підтвердженням готовності учнів до переходу на наступний етап у роботі над проектом. Застосовуються для контролю просування за проектом, розподілу і підтвердження ролей і зобов'язань у груповій роботі, планування наступних кроків. Проводяться короткі зустрічі й індивідуальні консультації в ході всього проекту.
  • Розклад, Цілі і форми роботи