• <Подробнее см. Intel.com

Запитання, що допомагають навчанню

Запитання, що допомагають навчанню

Постановка вірних запитань

Постановка цікавих запитань з неоднозначною відповіддю є ефективним способом спонукання учнів до глибоких роздумів над змістом того, що вони вивчають. Отримавши по справжньому цікаве запитання учні залучаються до пошукової діяльності. Навчання набуває сенсу, коли запитання пов'язують життя учнів та зміст навчальних предметів. Ставлячи правильні запитання, ми можемо допомогти учням зацікавитися навчанням й самим керувати власним навчанням. Але, що ж таке правильні запитання?

Запитання, що спрямовують процес навчання, задають структуру запитань в учнівських проектах та підтримують мислення на всіх рівнях – це так звані Основні запитання. Ці запитання забезпечують рівновагу між розумінням обов'язкового для засвоєння змісту та самостійним вивченням і дослідженням цікавих для учнів ідей. Запитання, що спрямовують процес навчання, є наскрізними для всього навчання: конкретної теми, предмета, курсу, циклу предметів. Існує три типи Основних запитань, що спрямовують навчальний процес: Ключові, Тематичні і Змістові.

Ключове та Тематичні запитання є стрижнем навчання. Вони допомагають учням розпізнати «як» і «чому» та підтримують цікавість учнів до проведення досліджень та обговорення. Вони залучають учнів до персоналізованого навчання та сприяють кращому розумінню теми. Якісні Ключові та Тематичні запитання стимулюють розвиток критичного мислення учнів, допитливість та прагнення до постановки власних запитань. Під час пошуку відповідей на такі запитання учні заглиблюються у навчальний матеріал та формують власне розуміння на основі осмислення та аналізу знайденої інформації.

Змістові запитання допомагають учням визначити «хто», «що», «як», «де» і «коли» та підтримують детальне вивчення Ключових та Тематичних запитань. Вони допомагають учням зосередитися на фактичному матеріалі, який потрібно вивчити у процесі пошуку відповідей на Тематичні запитання задля досягнення визначених навчальних цілей, які, в свою чергу, відповідають навчальним програмам навчання конкретного предмета та Державними освітнім стандартам.

Використання Основних запитань, що спрямовують процес навчання

Основні запитання, побудовані так, що вони підтримують одне одне. Змістові запитання допомагають зрозуміти Тематичні запитання і разом вони підтримують Ключові. Ключові запитання ставляться на самому початку вивчення теми, в якій передбачено виконання учнівських проектів. Найчастіше саме вони є найбільш інтригуючими. Наступні запитання з курсу суспільствознавства показують можливі взаємозв’язки між запитаннями:

Ключове запитання:

 • Чому нам потрібні інші люди?

Тематичні запитання:

 • Які з членів нашої громади особливо важливі? Кого найбільше потребує наша громада?
 • Яку роль у громади ви б хотіли мати?

Змістові запитання

 • Які служби соціальної допомоги ви знаєте? Наведіть приклади.
 • Що роблять служби соціальної допомоги?

Ключові запитання:

 • Представляють великі, загальні, філософські ідеї, в яких об'єднані декілька галузей знань. Запитання забезпечують зв'язки між декількома навчальними курсами, предметами та темами різних років навчання.
 • Допускають численні відповіді. Відповіді на ці запитання неможливо знайти в книзі. Часто це філософські запитання, що стосуються сенсу життя. Наприклад: Хіба я суддя братові моєму?
 • Привертають увагу учнів, вимагають застосування навичок мислення вищих рівнів та різної модальності (здатність виділяти та застосовувати різні типи) мислення, опираються на прийняті в суспільстві цінності та їх виховання в учнів, інтерпретації отриманого досвіду (експірієнтивне навчання).

Тематичні запитання:

 • Неоднозначні, відкриті запитання, що спонукають до обговорення ідей, тісно пов'язаних з конкретною галуззю чи предметом, що вивчається. Якщо над темою працюють декілька викладачів різних предметів, то вони мають запропонувати свої Тематичні запитання для підтримки роботи над загальним Ключовим запитанням, що має бути одним, спільним для всіх навчальних тем.
 • Допомагають визначити проблему для вирішення чи дослідження або «запускають» обговорення навколо Ключового запитання. Наприклад: Як ми можемо допомогти знищити голод?
 • Заохочують до проведення дослідження, провокують та підтримують пізнавальні інтереси та навчальні потреби учнів, стимулюють застосування творчих підходів. Пропонують учням давати власне тлумачення фактам.

Змістові запитання:

 • Зазвичай мають єдино правильні відповіді, що відповідають фактичним знанням, та можуть бути визначені як «закриті» запитання.
 • Напряму пов'язані з Державними освітніми стандартами, навчальними програмами та цілями навчання. Підтримують Ключові та Тематичні запитання.
 • Перевіряють здатність учнів згадувати, відтворювати та застосовувати фактичні відомості. Вимагають знань - хто, що, де і коли. Наприклад: Що таке голод?
 • Вимагають знань та навичок розуміння для надання правильної відповіді

Ресурси

Wiggins, G. and McTighe, J. (2001). Understanding by design. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Запитання для навчання