• <Подробнее см. Intel.com

Планування проектів

Планування проектів

Використання методу проектів вимагає додаткового планування і підготовки 

Для того, щоб добре навчати та залучати учнів до процесу навчання, вчителі повинні планувати і готуватися до організації навчального процесу у класі. Якщо метою є навчання на більш високому рівні, то необхідні добре планування та підготовка незалежно від методу навчання. Навчання за методом проектів не є виключенням. 

Для того, щоб розробити ефективний проект, потрібно розпочати його планування «з кінця». Без чітких навчальних цілей завдання проекту будуть неясними, і учні можуть бути введені в оману з приводу того, що від них очікується. При розробці проекту важливо пов’язати дослідницьку діяльність з досягненням конкретних навчальних цілей. Переглядаючи навчальні цілі, вимоги програм та стандартів, вчитель встановлює, що є найважливішим при вивченні даної теми. На базовому рівні планування проекту включає наступні етапи:

  1. Визначення головних навчальних цілей відповідно до навчальних програм та стандартів з урахуванням формування навичок мислення вищих рівнів
  2. Розробка Основних запитань, що спрямовують процес навчання
  3. Створення плану оцінювання
  4. Планування діяльності учнів

Разом з тим простота реалізації визначених етапів оманлива. Планування проекту не є лінійним процесом, воно завжди включає циклічне повернення до попередніх стадій з метою узгодження між складовими проекту. Використання проектного підходу та Основних запитань, що спрямовують процес навчання, забезпечує досягнення навчальних цілей та освітніх стандартів. При використанні методу проектів важливо використовувати різні можливості для оцінювання та вимірювання прогресу учнів.

Труднощі розуміння методу проектів 

Коли різні люди говорять про «метод проектів», вони часто мають на увазі різні речі, різні навчальні концепції та визначення. Деякі типові помилки наведені нижче.

Теми, які вивчаються за методом проектів, є тривалими і в процесі роботи над ними важко утримувати увагу учнів 
Проекти включають різні типи практичних та мисленнєвих завдань, можливо варіювати їх за рівнем складності та тривалості їх виконання. Завдання можуть бути складними та детальними як, наприклад, вивчення забруднень, або простими – наприклад, організація дебатів у класі. Проект привертатиме увагу учнів настільки, наскільки він буде добре спланований, відповідатиме освітнім стандартам та цілям навчання, ясно вказуватиме учням на те, чого від них очікується.


Навчання за методом проектів означає повну зміну організації навчального процессу 
Метод проектів - один з методів навчання. Він не є абсолютно і єдино вдалим для навчання будь-яким темам та для опанування будь-яких навичок. Він включає різні стратегії та може відповідати різним стилям навчання і націлений на збагачення навчального процесу та ефективне використання часу. Разом з тим, метою навчального процесу залишається ефективне навчання учнів тому, що вони повинні знати та вміти застосовувати на практиці. Метод проектів просто забезпечує новий підхід до досягнення цієї мети.


Навчання за методом проектів вимагає багато зусиль 
Для деяких вчителів перехід до методу проектів не викликає особливих труднощів, але для деяких ця робота може здатися занадто складною. Якщо Ви – новачок в проектах, то краще почати з невеликого навчального проекту, і поглянути, що вам вдається. Впровадження такого проекту означає використання одного або двох елементів методу проектів. Згодом ви вибудовуєте повну структуру вивчення іншої нової теми за методом проектів. «Починати з малого» означає:

  • Залучити експертів з місцевої громади до вивчення теми учнями
  • Розробити сценарій учнівського проекту для малої групи
  • Запросити учнів до створення форм оцінювання
  • Запропонувати учням співпрацювати над виконанням завдань у малих групах

Поступово елементи методу проектів накопичуватимуться, що в свою чергу сприятиме зміні процесу навчання, приводячи до нових ідей та покращення власних розробок. 

Планування проектів

На допомогу в плануванні теми з використанням проектів

Використовуйте ці ресурси для планування тем з проектами.

Процес розробки проектів > 

Оцінювання в проектах > 

Форма оцінювання плану вивчення теми з проектами > 

Контрольний список плану вивчення теми > 

Типи проектів >

Ресурси для планування оцінювання

Ресурси з сайтуОцінювання проектівдають детальну інформацію про переваги оцінювання та про те, як різні стратегії оцінювання можуть бути використані у вашому класі. Подивіться приклади планів оцінювання, створених викладачами для різних навчальних проектів.

Дізнайся більше >