• <Подробнее см. Intel.com

Навчання в співпраці

Навчання в співпраці

Знайомимося з навчанням у співпраці

Дві голови вчаться краще, ніж одна. Це перефразоване прислів'я якнайкраще підходить до ситуації, в якій знаходяться учні. Спільна групова робота – це важлива складова ефективного навчання. Проте групове навчання – це значно більше, ніж просто «робота разом». Головне завдання роботи в групах – залучити учнів до процесу навчання, що має на увазі загальну мету, що поділяють усі. Таке об'єднання в групу дозволяє учням працювати разом, і, тим самим, робити навчальний процес максимально ефективним для себе та для інших.

«У ситуації навчання в співпраці взаємодія визначається взаємозалежністю позитивної мети й індивідуальної відповідальності?». (Johnson & Johnson 1998)

Багато вчителів, учнів і батьків побоюються, що в ситуації навчання в співпраці часто буває, що учні з високою успішністю беруть на себе велику частину роботи, тоді як інші плентаються в хвості. Щоб навчання в групах було ефективним і дозволяло з користю використовувати час, проведений у класі, учні повинні чітко уявляти розподіл обов'язків, групові цілі й індивідуальну відповідальність.

У класі групове навчання дає учням можливість учитися один у одного та навчати один одного в умовах «реального» світу. «На 90-ті роки 20 століття дослідження організацій у всьому світі показали, що вміння організувати роботу в команді стало найбільш цінною характеристикою компетентності керівництва» (Goleman 1998). Ми можемо підготувати учня до його майбутньої професії, якщо навчимо його працювати в команді, створювати необхідні продукти та вирішувати проблеми, що виникають.

Головна мета групової роботи в класі – активно залучити учнів до процесу навчання. Учні, включені в пари чи малі групи, з більшою вірогідністю будуть залучені до процесу. Учні зазнають меншого тиску, коли їх просять виконати завдання в парі, а не самостійно.

Навчання в співпраці – це стратегічне завдання. Навчання груповій взаємодії займає певний час та потребує спеціальних вмінь. Дослідження показали, що навчання в співпраці перевершує змагальне й індивідуальне як у навчальному, так і в соціальному відношенні, незалежно від предмету вивчення та вікової групи. (Kagan 1997). Учні часто ставляться до школи як до установи змагання, де їм треба прагнути перевершити своїх однокласників. Дослідження показали, що учні набагато позитивніше оцінюють школу, предметну область і учителів, коли їм надається можливість спільної роботи (Johnson і Johnson).

Зробіть це у вашому класі

Будь-який учитель у будь-якому класі може застосовувати навчання у співробітництві в ході викладання, приділивши цьому достатньо часу та терпіння. Ключ до успіху знаходиться в утриманні високих очікувань, збереженні особистої та колективної відповідальності та створенні середовища, що налаштовує до спільної роботи.

Навчання роботі в групах у школі

Існує багато стратегій групової роботи, кожна з яких підтверджена дослідженнями та може застосовуватися в класі будь-якого віку та на будь-якому предметі.

Взаємне навчання >
Стратегія взаємного навчання, яка пропонує учням узяти на себе роль учителя і працювати в групі, щоб зрозуміти смисл тексту.

«Ажурна пилка» >
Техніка спільного навчання, яка стимулює пізнання, мотивацію учнів, і дозволяє учням у групі засвоювати й обмінюватися великими обсягами інформації.

Подумай і обговори в парі >
Стратегія спільної дискусії, що включає три стадії роботи учнів, у процесі якої учні обговорюють навчальний матеріал і разом з партнером генерують власні ідеї перед тим, як поділитися ними з усією групою.

Подумай і обговори в парі >
Стратегія спільного навчання, яка пропонує учням висловлювати свої думки, генерувати та розвивати ідеї один одного в обстановці, що максимально сприяє творчості.

Використані джерела
Goleman, D. (1998). What makes a leader? Harvard Business Review. November-December, pp. 93-102.

Johnson, D. & Johnson, R. (1998). Cooperative learning and social interdependence theory: Cooperative learning. www.co-operation.org*

Kagan, L., Kagan, M., Kagan., S. (1997). Cooperative learning structures for teambuilding. San Clemente, CA: Kagan Cooperative Learning.

Навчання в співпраці

Ефективне навчання в співпраці

Для ефективного навчання у групах потрібні час і досвід.

Додаткова інформація >