• <Подробнее см. Intel.com

Наявний досвід і знання

Наявний досвід і знання

Опора на досвід і знання учня

Новий матеріал може виявитися для учня занадто складним. Але, він може включати поняття, ідеї та концепції, з якими інші учні вже зустрічалися і розуміють їх. Учителі можуть допомогти учням в освоєнні нового матеріалу, звертаючись до наявних у них досвіду та знань. Численні дослідження показують, що починати навчання новому належить, звертаючись до вже наявних установок, досвіду та знань, і будувати міст через прірву між новим і вже відомим.

Учителі також можуть спиратися на наявні знання, щоб зробити навчання більше осмисленим. Багато дослідників (Peshkin, 1992; Protheroe і Barsdate, 1992; і Lee, 1992) роблять акцент на важливості використання культурної бази учнів у навчанні. В умовах світу, що постійно змінюється, учні повинні вміти розуміти та цінувати досвід і внесок людей з різним історичним минулим. Культурно-відповідальна освіта пов'язує зміст освіти, викладання й оцінювання з досвідом учнів, мовою та культурою, одним словом, з наявними у них досвідом і знаннями. 

Крім того, ця стратегія навчання дозволяє обрати відповідну точку відліку для початку навчання та визначити послідовність робіт. Згідно з психологом Девідом Аусбелем (David Ausubel) «найбільш важливим чинником, що впливає на навчання, є вже наявні в учнів знання».

Як це зробити у вашому класі

Вправи на виявлення попередніх знань можуть проводитися в класі будь-якого віку, в будь-якій галузі знань і на будь-якому предметі. Наявні знання — відправна точка навчання, оскільки навчання будується на тому, що вже відоме, що полегшує розуміння і робить навчання більш осмисленим. (Kujawa and Huske, 1995). Звернення до наявних знань учнів — це хороший спосіб почати новий проект або урок, а також слушна можливість залучити учнів до процесу навчання із самого початку. Періодичне звернення до цих знань у ході всього виконання учнями проектів допоможе втримувати увагу учнів і зробити новий матеріал зрозумілішим.

Приклади з різних навчальних предметів

Від питань перейдіть до письмових завдань, щоб виявити наявні знання учнів. Наступні вправи можна використовувати в ході навчання в будь-якому класі. 

Письмові завдання
Вправи, які спонукають учнів писати і замислюватися над тим, що вони вже знають з нової теми. Такими письмовими роботами можуть бути нотатки, конспекти і щоденники навчання.

Таблиці Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався (З-Х-Д)
Техніка навчання, що заснована на опорі на наявні знання в учнів, базується на постановці цілей і застосовує фіксацію нових знань, отриманих у ході роботи над новим матеріалом.

Вправи на розвиток навичок мислення
Вправи, що залучають учнів до активного мислення і надають їм можливість робити передбачення, складати списки ідей та ранжувати їх, робити аналогії, засновані на попередніх знаннях учнів.

Обговорення

Ефективним засобом опори на наявні знання учнів є обговорення, що проводяться вчителем, — як індивідуально, так і з усім класом.

Використані джерела
Kujawa, S., & Huske, L. (1995). The Strategic Teaching and Reading Project guidebook (Rev. ed.). Oak Brook, IL: North Central Regional Educational Laboratory. 

Lee, C. D. (1992, February). Literacy, cultural diversity, and instruction. Education and Urban Society, 24(2), 279-291. 

Peshkin, A. (1992). The relationship between culture and curriculum: A many fitting thing. In P.W. Jackson (Ed.),Handbook on research on curriculum, (pp. 248-267). New York: Macmillan. 

Protheroe, N. J., & Barsdate, K. J. (1992, March). Culturally Sensitive Instruction. Streamlined Seminar, 10(4), 1-4.