• <Подробнее см. Intel.com

Постановка запитань

Постановка запитань

Дізнайтеся більше про роль запитань

Запитання – запорука успішного викладання. Постановка правильних запитань необхідна для отримання вдумливих відповідей і залучення учнів до продуктивного обговорення. Ефективне використання запитань полягає в постановці зондуючих і проблемних запитань, які розвивають навички мислення вищих рівнів, такі як аналіз, синтез і оцінювання. Ставлячи проблемні запитання, ми мотивуємо учнів до роздумів та застосування знань у різних ситуаціях.

Постановка різних типів запитань дозволяє учням роздумувати різними й часто унікальними способами. У центрі уваги навчання за методом проектів знаходяться так звані Основні запитання, що спрямовують навчання та розвивають в учнів навички мислення вищих рівнів. Ці запитання ставляться на початку роботи учнів над проектами, учні досліджують їх і повертаються до них упродовж всієї діяльності за проектом.

Відкриті запитання вимагають від учнів уміння відстояти чи пояснити свою думку. Закриті запитання обмежені та допускають або правильну, або помилкову відповідь. Відкриті запитання є зондуючими, вони стимулюють учнів до роздумів. Правильних відповідей на них може бути багато. Адресуючи відкрите запитання групі учнів, можна отримати безмежну кількість ідей і відповідей. Відкриті запитання:

  • Повідомляють учням, що є цінним і важливим
  • Передбачають безліч відповідей
  • Передбачають комунікацію учителя й учнів
  • Мають бути чітко сформульовані
  • Пожвавлюють обговорення та дебати в класі.

Ефективне застосування запитань залучає і вчителя, і учнів. Важливо, щоб учитель дав учням «час на роздуми», перш ніж вимагати від них відповіді. Час на роздум – це часовий проміжок з моменту постановки запитання до першої усної відповіді учня. Це дозволяє учням подумати, перш ніж відповідати. Також необхідно вислухати всі ідеї, а не декількох учнів. Усім, хто хоче поділитися своїми думками, треба надати таку можливість. Якщо часу обмаль, то на цей випадок для учнів мають бути передбачені, наприклад, конспекти, щоденники учня чи класна дошка, аркуш паперу, де кожен може записати свої ідеї, щоб обговорити їх пізніше.

Зробіть це у вашому класі

Використання запитань буде ефективним, якщо запитання більше залучають учнів до процесу навчання, незалежно від навчального предмету та вікової групи.

Запитання, що розвивають, гіпотетичні й уточнюючі запитання >
Ознайомтеся з прикладами різних видів запитань, які можна застосовувати для учнів різного віку.

Метод Сократівських запитань >
Почитайте про метод Сократівських запитань та про те, як його застосовувати в класі.