• <Подробнее см. Intel.com

Переконання і ставлення

Переконання і ставлення

Емоції та мислення

Учителі, що займаються розвитком в учнів навичок мислення, зіштовхуються з двома великими проблемами. Перша полягає у виборі необхідних навичок, які формуватимуться, і відповідної методики. Друге, ще складніше завдання полягає у тому, щоб переконати учнів використовувати ці навички в школі та в повсякденному житті.

Переконання та ставлення, що є засобами до формування навичок мислення, були вивчені у ряді досліджень. Нижче ми розглянемо три теорії: концепцію Коста і Каліка про звички розуму, теорію «осмисленості» Лангера і положення, запропоновані Тишман і її колегами.

Властивості інтелекту за Коста і Каліком >
Артур Коста і Бена Калік (2000) запропонували концепцію, що пояснює принципи мотивації людей, які «вирішують проблеми, що постають перед ними, найбільш раціональним чином». Вони запропонували п'ять якостей людей, які використовують різні властивості інтелекту, а також шістнадцять таких властивостей, що грають ключову роль у процесі мислення.

Осмисленість >
Елен Лангер (1989) використовувала поняття «осмисленість» для «опису підходу, при якому люди, перед котрими виникають проблеми, використовують усю інформацію та навички, якими вони володіють, для їх вирішення». Ця характеристика включає «створення нових категорій, відкритість до нової інформації та здатність побачити декілька можливих перспектив» .

Навчання переконанням і ставленням >
Налаштованість до мислення, під якою розуміється «здатність використовувати якості мислення» (Тишман 2000, 73), має на увазі здатність мислити критично, проявляти чутливість до подій, у яких необхідне використання мислення й уміння використовувати необхідні навички та стратегії мислення. У чомусь схожа зі звичками розуму, налаштованість до мислення більш націлена на інтелектуальні ставлення та переконання. Цій налаштованості можна навчати безпосередньо.

Використані ресурси

Costa, A. L.. & Kallick, B. (2000). Describing 16 habits of mind. Alexandria, VA: ASCD.

Costa, A. L. (2000). Habits of mind. In A. L. Costa (Ed.), Developing minds: A resource book for teaching thinking, (pp. 80-83). Alexandria, VA: ASCD.

Langer, E. J. (1989). Mindfulness. New York: Merloyd Lawrence.

Pinker, D. (1997). How the brain works. New York: W. W. Norton.

Tishman, S.  (2000). Added value: A dispositional perspective on thinking. In A. L. Costa (Ed.), Developing minds: A resource book for teaching thinking, (pp. 72-74). Alexandria, VA: ASCD.

Tishman, S.; Jay, E., & Perkins, D. (1992). Teaching thinking dispositions: From transmission to enculturation. learnweb.harvard.edu/alps/thinking/docs/article2.html*

Розвиток мислення

Ознайомтеся з різними точками зору на виховання в учнів ставлення до мислення і переконань.

Властивості інтелекту >

Осмисленість >

Навчання переконанням і ставленням >