• <Подробнее см. Intel.com

Навички мислення вищих рівнів

Навички мислення вищих рівнів

Глибоке й розвинене мислення

У результаті широкого поширення комп'ютерів у 21 столітті люди можуть використовувати технології для того, щоб передати машинам усі операції, які можуть бути здійснені ними, а самим зайнятися інноваційним, продуктивним і моральним мисленням.

Більшість викладачів погодяться з тим, що їх учні не настільки успішні в цих видах мислення, як би їм цього хотілося. Підручники й інші посібники часто містять завдання, для виконання яких необхідне застосування лише таких навичок низького рівня, як запам'ятовування та пригадування. Рух у царині академічних стандартів останнім десятиліттям значною мірою змістився у бік розвитку навичок мислення вищих рівнів, які формуються в більш насиченому середовищі навчання. Ці навички можуть бути згруповані в три категорії.

Аналіз >
У трактуванні Роберта Марзано аналіз складається з виявлення відповідностей, класифікації, аналізу помилок, узагальнень і виділення особливого, специфічного. Включаючись у ці процеси, учні можуть використовувати те, що вони вивчають, для просування в засвоєнні матеріалу і знаходження способів використання того, що вони вивчили, в нових ситуаціях. Коли люди використовують навички аналізу для визначення значущості та цінності конкретної інформації, вони долучаються до критичного мислення. Інший тип аналізу - це аргументація, представлення суджень і доказів на захист своєї думки.

Використання знань >
Знання призначене для використання. Традиційна освіта виходить з того, що в процесі навчання учні повинні засвоїти значний обсяг знань. На жаль, учні рідко роблять щось окрім запам'ятовування фактів і акумуляції того, що філософ Альфред Уайтхед назвав «інертним знанням».

Використання знань може приносити учневі і радість, і розчарування. Проектне навчання дозволяє учням формувати навички мислення вищих рівнів та використовувати отримані знання. У цю категорію включаються процеси ухвалення рішень, вирішення проблем, проведення експериментальних робіт і досліджень. Іншим типом комплексного мислення, що часто описується як різновид рішення проблем, є творчість.

Метапізнання >
Метапізнання, або "мислення про мислення", відноситься до розумових процесів, що контролюють і регулюють людське мислення. Метапізнання особливо важливе для проектного навчання, оскільки учні можуть приймати рішення про те, які стратегії та як вони можуть використовувати. Три компоненти метапізнання включають: ознайомлення, планування та постановку цілей і моніторинг. Учні, які мають уявлення про метапізнання, можуть описати те, як вони приймають рішення та в змозі коригувати стратегію, якщо вона з якихось причин не спрацьовує.

Мислення і дані >
У 21 столітті використання даних має на увазі щось більше, ніж складання чисел і проведення статистичного аналізу. Воно має на увазі логічне мислення, творчість, співпрацю та спілкування. Учні повинні навчитися думати, належним чином використовуючи дані для того, щоб приймати правильні рішення у своєму особистому житті та брати участь в обговоренні політичних, соціальних і екологічних проблем сучасності.

Використані джерела
Marzano, R. J. (2000). Designing a new taxonomy of educational objectives. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Marzano, R. J. (1998). A theory-based meta-analysis of research on instruction. Aurora, CO: McREL, 1998.  www.mcrel.org/PDF/Instruction/5982RR_InstructionMeta_Analysis.pdf*

Навички мислення вищих рівнів