• <Подробнее см. Intel.com

Навчання мисленню

Навчання мисленню

Розвиток навичок мислення в учнів

Школа завжди була місцем, у якому учні повинні були правильно мислити. Раніше вважалося, що учень уміє добре думати, якщо він умів висловлювати й аргументувати свою точку зору. У 21 столітті людям треба не лише це. Зараз елементарні операції можуть здійснюватися комп'ютерами, а школярі мають бути готовими сприймати і переробляти інформацію на роботі, в громадському житті та в побуті набагато складнішими і тоншими способами.

Створення умов для розвитку розумових навичок >
Обговорення процесу мислення на кожному уроці та на кожному предметі є важливим способом розвитку навичок мислення. Не треба проводити уроки, присвячені виключно процесу мислення. Замість цього треба мотивувати учнів до використання наукового або авторського стилів мислення на звичайних уроках.

Обговорення мислення може проводитися в класах будь-якого віку. Вже в початковій школі вчителі можуть використовувати термінологію, що відноситься до мислення. Це можна робити, вже ставлячи такі питання, як «Яка може бути точка зору вовка?» чи «Як ви можете довести, що рослини на світлі ростуть швидше, ніж у темряві?» Учні більш старших класів можуть вирішувати складніші проблеми, виявляти суперечності й аналізувати точки зору, представлені суб'єктивними думками.

Послідовне навчання навичкам і стратегіям мислення >
Багато досвідчених учителів, що розуміють важливість навчання школярів правильному мисленню, розробляють методичні системи для роботи учнів над проектами, побудовані на ухваленні рішень і розв’язанні проблем учнями. Безумовно, за допомогою цього методу частина учнів може побічно навчатися використанню розумових навичок. Дані досліджень показують, проте, що просте збільшення кількості завдань, пов'язаних з цим типом мислення не веде до істотного їх розвитку (Beyer, 2000; Swartz, 2000). Ці навички можуть бути сформовані в процесі моделювання, проектної роботи під керівництвом учителя та систематичних вправ у їх використанні.

Оцінювання навичок мислення >
Розвиток навичок мислення на уроці – це непросте завдання. Його рішення вимагає, щоб самі вчителі були творчими, мислячими людьми, здатними визначати те, які навички мислення потрібні для роботи над конкретним проектом, оцінювати рівень освоєння учнями цих навичок і створювати систему навчання навичкам мислення високого рівня. Від учителів також потрібне вміння використовувати своє власне мислення як експериментальну стадію для допомоги учням в осмисленні їх власного способу мислення і вивчення своїх установок стосовно навчання, викладання й оцінки.

На багатьох уроках мислення учнів оцінюється тільки за кінцевим продуктом їх інтелектуальної діяльності. Вважалося, що якщо, відповідаючи на питання з численним або двоїстим вибором, учень вибрав правильну відповідь, то він володіє стратегіями успішного мислення, проте, як ми зараз знаємо, це не так. Проблема, природно, полягає в оцінці прихованих психічних процесів. На щастя, більшість розумових процесів можна оцінювати за їх зовнішніми проявами, не лише зрозумілими вчителеві, але й такими, що сприяють формуванню навичок мислення в учнів. Аналізуючи результати інтелектуальної діяльності учня, такі, як обговорення, графічні засоби організації матеріалу та конспекти, учителі можуть багато чого дізнатися про процеси інтелектуальної діяльності учнів і використовувати цю інформацію при розробці способів індивідуального й групового навчання.

Використані джерела

Beyer, B. K. (2000). Teaching thinking skills—Defining the problem. In A. L. Costa (Ed.), Developing minds: A resource book for teaching thinking, (pp. 35-40). Alexandria VA: ASCD.

Kincheloe, J. L. (2000). Making critical thinking critical. In D. W. Weil and H. K. Anderson (Eds.), Perspectives in critical thinking: Essays by teachers in theory and practice, (pp. 23-37). New York: Peter Lang.

Perkins, David. (1995). Smart schools: Better thinking and learning for every child. New York: Free Press.

Swartz, R. J. (2000). Thinking about Decisions. In A. L. Costa (Ed.), Developing minds: A resource book for teaching thinking, (pp. 58-66). Alexandria VA: ASCD.