• <Подробнее см. Intel.com

Ромео і Джульєтта: Погляд на Себе

Погляд на Себе

Ромео і Джульєтта: Погляд на Себе

Стислий опис

Учні досліджують історичне підґрунтя подій п’єси, а також шекспірівські часи, щоб краще зрозуміти п’єсу Ромео і Джульєтта. Після прочитання п’єси, учні використовуватимуть теми та питання з п’єси в житті сьогодення для вирішення вічних проблем, таких як спілкування батьків та дітей, боротьба зі злочинами на ґрунті ненависті/насилля та запобігання суїциду (самогубствам). Учні працюють в командах, щоб створити плани та проектні продукти, які б стосувалися обраного ними питання з метою позитивного впливу на їх громаду. Вони досліджують потреби та ресурси громади та визначать план дій. Наприклад, учні показують презентацію для батьків на батьківських зборах щодо вирішення проблеми порозуміння між батьками і підлітками.

Основні запитання

 • Ключове запитання
  Як література допомагає нам краще розуміти себе?
 • Тематичні запитання
  Як Шекспір сприймається глядачем та читачем 21 століття?
  Чи доля визначає життя людини?
 • Змістові запитання
  Які важливі речі необхідно знати про часи Шекспіра, щоб зрозуміти його п’єси?
  Які персонажі є в «Ромео і Джульєтті», та яку роль вони відіграють в п’єсі?
  Що таке образність? Як за допомогою кількох прикладів можна продемонструвати, як Шекспір застосовує образи Ромео і Джульєтти для донесення цікавої та сильної ідеї?
  Які теми та проблеми з «Ромео і Джульєтти» актуальні і сьогодні?

Оцінювання

При вивченні теми використовуються різноманітні методи та інструменти оцінювання. Таке оцінювання допомагає учням і вчителям поставити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні учнів, забезпечувати зворотній зв’язок, оцінювати мислення, продукт діяльності учнів та його представлення, а також відобразити увесь навчальний цикл.

Вивчення теми

Початок навчального року
Розпочинається обговорення питання, чому людям подобаються хороші історії. Що такого особливого в описаних персонажах, що дозволяє їм «жити» поза сторінками літературних творів? З якими персонажами можна їх ідентифікувати? Який вплив мають на нас такі розповіді? Це лише засіб втечі в світ фантазій? Почніть обговорення питання, яке буде темою дискусії цього року: Як література допомагає нам краще зрозуміти себе? Поговоріть про те, як теми, що будуть вивчатися впродовж цього навчального року, допоможуть нам знайти відповідь на це Ключове запитання.

Проведіть дискусію у класі або в малих групах щодо того, чим схожі та в чим відрізняються класична та сучасна література і дайте учням заповнити діаграми Вена. Проведіть обговорення усім класом про цінність класичної літератури, і чому учні її вивчають.

Читання «Ромео і Джульєтти»
Всім класом заповніть три колонки таблиці З-Х-Я-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають та наприкінці теми знову роздайте їх учням, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. Потім обговоріть з учнями, чи розуміють вони, як впливає Шекспір на сучасний світ. Прочитайте уривок з Бернарда Левіна* про те, як впливає Шекспір на нашу мову. Поясніть, як в цьому навчальному проекті вони будуть працювати, щоб відповісти на Ключове та Тематичні запитання, як їм разом з вивченням тексту, оцінити або, принаймні, зрозуміти популярність п'єси Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Поясніть, що учні будуть виконувати проект, в якому вони оберуть собі тему та проблему з цієї п’єси, яка стосується і сьогодення, сучасних проблем, та шукати шляхи вирішення такої подібної проблеми.

Запросіть учнів використовувати Інтернет для того, щоб знайти дані про Шекспіра, його часи, театр часів Єлизавети, а також поділитися тим, що вони вивчили з класом за допомогою творів та за допомогою вікі-статей та блогів. Наприклад це можуть бути такі ресурси як Shakespeare Resource Center* та Shakespeare's Theatre*.

Покажіть учням, як вести читацький щоденник для відповідей. Цей щоденник надає учням можливість для документування їх читання, щоб записувати свої думки та відповідати на важливі запитання і наводити приклади літературних термінів. Деякі учні можуть побажати вести свої читацькі щоденники у вигляді блогів. Деякі учні можуть вести свої блоги від імені одного з героїв п’єси. Для прикладу ви можете переглянути блог Джульєтти* українською мовою (або англійською – Juliet’s Blog*) Ознайомте учнів з Формою оцінювання блогу для того, щоб допомогти їм створити такий блог. Переглядайте ці щоденники кожного тижня, щоб відслідковувати, як учні навчаються та розуміють термінологію та п’єсу. Використовуйте ці відомості, щоб спрямовувати навчання учнів та допомагати їм при потребі.

До того, як учні почнуть читати п’єсу, підготуйте декілька статей та документів для того, щоб допомогти учням розуміти та інтерпретувати мову Шекспірівських героїв. Поділіть 1 Акт п’єси на частини, щоб учні читали його вголос в класі. Під час вивчення теми пропонуйте учням різні альтернативні способи навчання, враховуючи різні навчальні (когнітивні) стилі: читання вголос, зйомку відео, розігрування по ролях, прослуховування та створення аудіо записів, перегляд уривків з фільмів, читання «про-себе» та вголос, роботу в групах та індивідуально.

Ознайомте учнів з літературними термінами, такими як пролог, гра слів, образи, інверсія тощо, для того, щоб вони звертали увагу на них при читанні п’єси, записували їх приклади під час читання твору та писали про це у своїх щоденниках і обговорювали їх у малих групах та під час спільних дискусій у класі. Покажіть приклад проведення літературного аналізу, який ви очікуєте від них, коли вони обдумуватимуть цю п’єсу.

Наступні запитання можуть допомогти розпочати обговорення п’єси:

 • Як метафори допомагають з’ясувати думки та стан героїв?
 • Як образи та образна мова впливають на наше ставлення та оцінку намірів та схильностей персонажів?
 • Яким чином використання образів змінює настрій (тональність) епізоду?
 • Яким чином використання образності впливає на те, як ми реагуємо на епізод?

Час від часу під час вивчення п’єси, запрошуйте учнів до обговорення Ключового запитання Як література допомагає нам краще розуміти себе? в їх щоденниках в малих групах та усім класом Запрошуйте учнів співвідносити свій власний досвід з розумінням та інтерпретацією п’єси «Ромео і Джульєтта».

Після того, як учні прочитали п’єсу, запитайте їх, як вони розуміють поняття Доля. Поставте запитання Чи вірите ви в долю? Обговоріть ідею долі в житті людини, як вона сприймалася в часи. Запитайте, де в хід п’єси втручається доля. Приведіть цитату з іншої п’єси, яка показує інші погляди на долю, яка припускає, що те, що з нами відбувається, можливо, більше пов'язане з нашим власними недоліками та діями, ніж з долею:

Вина, дорогий Бруте, не в наших зірках,
Але в самому собі, чим ми керуємо самі
Юлій Цезар

Дайте можливість учням записати свої думки та відповіді на ці запитання щодо п’єси у своїх журналах читачів. У малих групах, учні обговорюють свої думки про долю і наводять приклади впливу долі на своє власне життя або приклади з інших літературних творів або фільмів.

Щоб переконатися, що учні мають глибоко замислитися щодо п’єси, можна створити у своєму класі, відкриту книгу есе, в якій учні записуватимуть свої думки щодо розуміння сюжету, персонажів, і щодо того, яку роль відіграють вони у їх власному житті. Частина таких есе має стосуватися Ключового запитання проекту Як художня література допомагає нам краще розуміти власне життя?

Для створення кульмінаційного підсумкового учнівського навчального проекту запросіть учнів до мозкового штурму, щоб записати список соціальних проблем, які є в п’єсі і які в той же час наявні і в нашому сучасному житті.

Підсумковий учнівський проект
Перегляньте список соціальних проблем для мозкового штурму і попросіть учнів проранжувати їх за ступенем важливості для людей різного віку в їх громаді. Ви можете попросити учнів використовувати Інструмент для візуалізації рейтингів (Visual Ranking Tool Информация на английском языке), що створений для роботи з ранжування списків та порівняння своїх ідей з ідеями інших членів спільноти.

Обговоріть учнівські проекти, в яких вони застосовуватимуть теми і питання з п’єси стосовно сучасного життя і працюватимуть на вирішення віковічних проблем. Розкажіть учням, що вони будуть демонструвати свої висновки та рішення для відповідної аудиторії з громади, що вони створять відповідні продукти, що міститимуть їх висновки, такі як мультимедійні презентації, брошури, бюлетені, листівки або вікі-сайт.

Їх роботи, наприклад, можуть бути такі:

 • Учні проводять дослідження ресурсів з підліткових самогубств і створюють буклет, в якому містяться попереджувальні ознаки, що передують таким випадкам, інформацію про те, де можна отримати психологічну допомогу, тощо. Потім вони створять і представлять свої висновки для конкретної аудиторії – одноліткам, батькам або іншими членами спільноти. Буклети мають бути розповсюджені серед цієї цільової аудиторії, а також передані у медично-психологічні центри, шкільним психологам, в учнівські організації.
 • Учні досліджують Інтернет-сайти, інтерв'юють фахівців і читають книги, щоб знайти способи допомогти батькам краще спілкуватися з підлітками. Вони створюють мультимедійну презентацію і коротку п’єсу, яка буде представлена батькам на батьківських зборах або інших зібраннях.
 • Учні проводять дослідження Інтернет-сайтів і друкованих джерел, щоб знайти способи запобігання насильству в їх громадах. Вони створюють вікі-сайт*, щоб мати місце для представлення своїх ідей та обговорення їх з однолітками, батьками та членами громади на зборах спільноти і в подальшому.

Зафіксуйте склад малих груп та попросіть їх разом (методом мозкової атаки) обговорити питання, форми представлення результатів досліджень і можливі цільові аудиторії для своїх проектів. Нехай учні обговорять компоненти плану дій, і попросіть учнів створити план дій для роботи над учнівським проектом.

Підготовлений вчителем шаблон плану дій може допомогти учням, які мають проблеми у навчанні, організувати свою роботу. Для прикладу ознайомте їх з Планом попередження суїциду (самогубств). Поясніть їм, що це робочий документ, який може допомогти їм при проведенні мозкової атаки, плануванні, а також на стадії запровадження свого плану для того, щоб вплинути на ситуацію в своїй громаді, школі, і можливо, навіть, і в світі.

Впродовж навчального дослідження попросіть учнів дотримуватися списку ресурсів, коли вони досліджуватимуть поточні потреби та проблеми суспільства, і відповідно до цього визначити план дій. Деяким учням, можливо, знадобиться використати форму дослідження, щоб допомогти їм організувати дослідження. Обговоріть з ними мінімальні вимоги щодо проведення дослідження та підготовки кінцевого продукту (брошури, презентації, вікі-сторінки тощо). Забезпечте їх Формою оцінювання з балами на початку роботи над проектом, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми.

Ознайомте учнів з прикладами учнівських робіт для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Шаблон брошури є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти. Впродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і переконуватися, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також зустрічатися одна група з іншою і розказувати про свою роботу. Спонукайте групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами. Для цього групи застосовуватимуть форму Зворотний зв'язок однолітків (однокласників).

Після того, як кожна група презентує результати своєї роботи обраним цільовим аудиторіям, проведіть спільне заняття для всього класу, або організуйте проведення тематичного вечора разом з батьками та адміністрацією школи, на якому учні обговорюватимуть як підготовку, виконання проекту, його презентацію цільовій аудиторії, так і те, як їх виступ чи презентація були сприйняті. Завершіть навчальний проект обговоренням відповідей на Ключове запитання: Як література допомагає нам краще розуміти себе?

Диференціація навчання

Учні з особливими потребами

 • Забезпечити шаблонами для деяких елементів проекту, наприклад, шаблоном брошури.
 • Забезпечити Аркушем з прикладом сценарію для того, щоб допомогти учням спростити розуміння мови героїв п’єси.
 • Дозволити учням обирати методи та інструменти для створення кінцевого міні-проекту, який відповідає вподобанням та вмінням учнів, а також враховує їх сильні сторони.

Обдаровані/талановиті учні

 • Підкресліть, що кульмінаційним проектом передбачається широкий діапазон вибору громадянських соціальних проектів і можливостей, які б конкретно показали сильні сторони обдарованих учнів.
 • Заохочуйте учнів вийти за рамки звичних речей і виробити творчі рішення для складних проблем.

Учні, для яких мова викладання не є рідною

 • Забезпечити учнів текстами Ромео і Джульєтти на їх рідній мові або використати адаптований текст на сучасній англійській мові.
 • Дозволити учням, щоб їх підсумковий проект включав частину на їх рідній мові, якщо це відповідає і можливо для цільової аудиторії з спільноти.
 • Використовувати деякі допоміжні засоби для учнів з особливими потребами, такі як Аркуші з пропусками в тексті для заповнення цих пустот учнями.
Ромео і Джульєтта: Погляд на Себе

Основні відомості

Клас, вік учнів: 8-12 клас

Навчальні предмети: Література

Теми: Життя та творчість Шекспіра

Навички мислення вищих рівнів: Вирішення проблем, оцінювання, аналіз

Основні поняття, галузі знань: Зміст твору, події, літературні терміни і прийоми

Приблизна тривалість: 4 тижні для самого проекту під час уроків, а також 2-4 тижні для заключного етапу проекту в залежності від кількості годин, виділених для класної роботи, глибини/складності учнівських проектів та цільової аудиторії, на яку аудиторію \частину спільноти будуть спрямовані учнівські дослідження та проекти.