• <Подробнее см. Intel.com

Змагання Великих Бобів

Змагання Великих Бобів

Стислий опис

Змагання великих Бобів почалося! Давайте позмагаємося з класами з інших штатів по вирощуванню бобової стеблини, щоб дізнатися, яка команда зможе виростити найвищу рослину. Починаючи з рівних стартових умов (насіння, час посадки) сім чи вісім команд з кожного класу мають спроектувати і провести керований експеримент по вирощуванню бобів, для того щоб разом виявити найкращі умови для вирощування бобів. Учні узагальнюють інформацію щодо вирощування бобів у інформаційному бюлетені, який описує їх групові проекти, розроблений та впроваджений план та деякі додаткові факти щодо бобів.

Основні запитання

 • Ключове запитання
  Що робить неможливе можливим?
 • Тематичні запитання
  Які найкращі умови для вирощування бобів?
  Чому рослини є такими важливими для нас?
 • Змістові запитання
  З яких частин складаються рослини?
  Що потрібно рослинам для того, щоб жити?
  Для чого призначені різні частини рослин?
  Що таке фотосинтез?

Оцінювання

При вивченні теми використовуються різноманітні методи та інструменти оцінювання. Таке оцінювання допомагає учням і вчителям поставити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні учнів, забезпечувати зворотній зв’язок, оцінювати мислення, продукт діяльності учнів та його представлення, а також відобразити увесь навчальний цикл.

Вивчення теми

Підготовка до вивчення теми

 1. За 6-8 тижнів до початку: Налагодити контакти з класами-партнерами в різних штатах країни, які хочуть брати участь у проекті. Краще обрати класи з різними кліматичними умовами. Що б знайти партнерів до проекту Змагання Великих Бобів, зверніться на www.epals.com*, www.kidsgardening.com*.
 2. За 3 тижні до початку проекту: Проростити боби сорту Ліма з різним часом освітлення (12 годин, 18 годин, 24 години), щоб показати учням, як впливає на ріст бобів кількість світла. Запросіть до цієї роботи учнів. Це буде хороша «провокація» для зацікавлення учнів в проекті.

Перегляньте разом з учнями та вивчіть значення наступних наукових термінів:

 • Аналіз.
 • Гіпотези.
 • Передбачення, прогнози.
 • Процеси.
 • Варіанти рішень.

Роздайте дітям брошури для батьків, які пояснюють метод проектів, та як він буде застосовуватися у вашому класі при вивченні теми.

Початок проекту
Прочитайте разом з учнями казку «Джек і бобова стеблина». Обговоріть її разом з учнями, звертаючи їх увагу на те, що в казці є можливим, а що неймовірним, фантастичним. Нехай учні заповнять Т-таблицю записуючи в одній колонці те, що є реалістичним в казці, а в другій колонці – те, що є фантастичним, нереальним, для того щоб з’ясувати попередні знання учнів щодо того, як ростуть рослини. Запропонуйте учням подумати, як може бобове стебло вирости таким високим і міцним. Обговоріть з учнями які умови можна створювати рослинам, щоб вони краще росли, як можна змінювати умови зростання рослин. Запишіть відповіді учнів на великому аркуші паперу, який ви будете використовувати в ході проекту. Оголосіть початок проекту «Змагання Великих Бобів» використовуючи учительську презентацію «Боби, боби та ще більші боби».

На початку, проростіть по одному бобу для кожного учня для того, щоб використати їх для порівняння. Змочіть четвертину листка паперового рушника та обгорніть навколо кожної бобової насінини. Помістіть цю паперову кульку в пакетик і закріпіть невеликою стрічкою. За допомогою перманентного маркера напишіть учнівські імена на кожному з них. Прикріпіть липкою стрічкою кожен пакетик на вікно, на яке падає принаймні розсіяне світло.

Постановка Запитання та визначення початкових знань учнів
Поставте учням Ключове запитання Що робить неможливе можливим? Нехай учні обговорять це запитання в малих групах чи в парах та занотують свої відповіді та наведуть приклади, які ілюструють їх ідеї. Попросіть учнів подумати про приклади з їх щоденного життя, які говорять про неймовірне та як це неймовірне можна зробити реальністю. Нехай кожна мала група (чи пара) поділиться з усім класом своїми ідеями. Запишіть ідеї учнів на великому аркуші паперу і нехай цей аркуш висить в класі впродовж всього вивчення теми, що вони час від часу до нього поверталися і доповнювали, чи спростовували свої думки.

Почніть писати журнал спостережень. Учні будуть використовувати цей журнал, щоб записувати дані, малювати малюнки, діаграми і таблиці. Дуже важливо, щоб учні писали в журнал відповіді на питання вчителя. Використовуйте журнал спостережень, щоб відслідковувати, як іде їх процес навчання. Спонукайте учнів написати перший запис в журналі, розмірковуючи над Ключовим запитанням навчальної теми, нехай вони запишуть своє перше бачення відповіді на це запитання. Пізніше знову повертайтесь до обговорення цього питання. Створіть Таблицю З-Х-Д – «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися» і починайте її поступово заповнювати. Спонукайте запитаннями учнів до постійного обговорення таких запитань: Чи рослини потребують воду? Як багато? Що є – занадто багато води для рослин? Рослинам потрібен ґрунт? Які бувають ґрунти? Які саме потрібні бобам? Рослинам потрібне світло? Як багато? Яке світло? Постійно записуйте їх відповіді до таблиці З-Х-Д, до та після кожної вправи та елементу дослідження. Впродовж всього проекту звертайтесь до таблиці і після кожного дослідження та обговорення добавляйте в таблицю нову інформацію. Використайте презентацію вчителя «Якими є сприятливі умови для вирощування бобової рослини?» та аркуш «Змагання з вирощування найбільшої бобової рослини. Оцінювання навчальних потреб учнів».

Дослідження та вивчення рослин
Проведіть експерименти та вправи для з’ясування відповідей на наступні Тематичні та Змістовні за питання:

 • Чому рослини є такими важливими для нас?
 • Чи можуть тварини та люди жити без рослин?
 • Які найкращі умови для вирощування бобів?
 • З яких части складаються рослини?
 • Що потрібно рослинам для того, щоб жити?
 • Для чого призначені різні частини рослин?
 • Що таке фотосинтез?

Дослідження впливу світла на рослини
Зверніться до ЗХД таблиці, обговоріть, як впливає світло на ріст рослин. Для того, щоб вести учнів у потрібному напрямку в їх навчанні поставте їм наступні запитання:

 • Якщо світло – це саме те, що дає рослині змогу рости, то скільки саме світла потрібно?
 • Яка кількість світла є ідеальною для рослини, щоб оптимізувати її ріст?
 • Рослини, які ростуть надворі, знаходяться під дією сонячних променів впродовж дня. Якби вони отримували більше світла, чи росли б вони краще?
 • Яке світло для рослин краще? Зовнішнє (сонячне), чи кімнатне (електричне)? Чи ці два види світла однакові?

Нехай учні роблять записи своїх гіпотез та передбачень а також міркувань в журналі спостережень. Покажіть їм рослини, які ви заздалегідь вирощували впродовж 3 тижнів при різних термінах освітлення (з 12 годинним, 18 годинним, 24 годинним освітленням на добу). Нехай учні зроблять виміри та записи і оцінять результати.

Дослідження фототропізму
Проведіть таку просту демонстрацію. Поставте 4 дюймову бобову рослину в коробку зі шторкою. Рухайте невеличку лампу, освітлюючи рослину з різних боків, через кожні півгодини. Нехай учні прослідкують за рослиною та замалюють її положення, помічаючи, як рослина змінюється залежно від напрямку падаючого світла. Попросіть учнів зробити малюнки, які ілюструють їх спостереження.

Дослідження складових частин рослини та фотосинтезу
В малих групах нехай учні переглянуть веб-сторінку The Great Plant Escape*. Нехай вони будуть детективами (слідчими) у Справі No1 для того, щоб вивчити складові частини рослин та про фотосинтез. Коли учні закінчать цю вправу, нехай вони запишуть все, чому вони навчилися в своїх журналах досліджень. Коли вони працюватимуть у малих групах при роботі на веб-сайтом, нехай у вас в класі вони подорожують по наукових станціях і рухаються від однієї до іншої по класу, де учні можуть розглядати та досліджувати корені рослин, стебла, листочки реальних різних рослин. Нехай учні побудують таблиці і діаграми, зроблять малюнки в своїх журналах досліджень. Після того як учні побували на веб-сайті і по подорожували по усіх дослідницьких станціях в класі, обговоріть усім класом те, що нового дізналися учні. Чітко визначте і підкресліть зміст вивченого та дайте відповіді на запитання, фокусуючись на важливості рослин як постачальників кисню та поглиначів карбону діоксиду.

Дослідження грунту, його пористості та ступені поглинання
Поясніть, що ґрунт потрібен рослинам. Учні досліджуватимуть ґрунт – на пористість і характер поглинання вологи. Якщо грунт занадто поглинає воду, то немає ніяких повітряних бульбашок біля коріння і рослина «задихається». Якщо вода повністю поглинається, то рослина помре від «спраги»). Принесіть в клас 6 типів ґрунтів (суглинок, глина, пісок, перегній, ґрунт для кімнатних рослин та ґрунт природний, з двору). Учні розглядають їх, розминають руками зразки та записують свої передбачення щодо того, який ґрунт може бути найкращим для росту бобів і намагаються пояснити, чому вони вважають, що саме цей вид ґрунту буде найкращим для росту, зважаючи на краще проникнення води та повітряні бульбашки. Працюючи в малих групах по шість учнів в кожній, учні за допомогою води, ґрунту, фільтру та пляшки з під води роблять досліди для кожного типу ґрунту. Для цього потрібно рвучко вилити приблизно 250 г води на зразок та дослідити, скільки часу потрібно воді, щоб почати капати в пляшку через ґрунт і фільтр. Потім виміряти кількість води, яка пройшла через ґрунт. Відняти цю кількість від 250г, щоб знайти скільки води затрималось в ґрунті. Зробіть так, щоб учні робили свої записи в таблиці у журналах досліджень і потім зробили те ж саме з іншими видами ґрунту. Зробіть так, щоб учні порівняли свої дані, зробили висновки і порівняли їх із своїми попередніми передбаченнями (гіпотезами).

Якщо учні не знайомі з таблицями, поясніть їм, що таблиці потрібні для зручного запису даних. Використовуючи мультимедійний проектор покажіть учням як працювати з електронними таблицями – покажіть, як створити нову електронну таблицю, написати заголовок, як вводити дані в клітинки, як будувати діаграми. Не давайте учням для заповнення готові таблиці, нехай вони створять свої власні таблиці. Якщо це викликає у них труднощі, надайте їм інструкції зі створення таблиць. Впевніться в тому, що вони створили таблиці, назвали їх, внесли дані і зберегли. Нехай учні запишуть свої передбачення, запропонують свої версії щодо того, що вони спостерігали. Обговоріть результати їх досліджень усім класом.

Дослідження pH грунту.
Знову зверніться до ЗХД таблиці. Запитайте, чи всі ґрунти однакові. Використайте прості тести для визначення рН для всіх 6 типів ґрунтів. Побудуйте порівняльні таблиці і зробіть записи результатів в журналах досліджень. Обговоріть з учнями інші властивості ґрунтів, які вони вважають важливими. Ґрунти складаються з органічних та неорганічних сполук, компоненти ґрунтів включають пісок, мул, глину, перегній. Жоден з компонентів сам по собі не є вирішальним, але кожен має властивості, що впливають на ріст рослин.

В певній пропорції ці компоненти створюють добрі ґрунти, які:

 • пропускають і тримають потрібну кількість вологи;
 • достатньо пористі для циркуляції повітря навколо коріння;
 • можуть тримати коріння на «якорі», щоб воно не рухалося;
 • мають належний pH;
 • забезпечують рослину поживними речовинами, включаючи азот та мінерали.

Нехай учні запишуть список всіх важливих компонентів в своїх журналах досліджень, щоб звертатися до них впродовж їх експерименту з вирощування рослин. Ця інформація допоможе учням вирішити, який саме ґрунт потрібно використати для проекту Змагання Великих Бобів.

Рефлексія вивченого та початок роботи
Об’єднайте учнів в малі групи. Нехай члени кожної групи поділяться своїми записами в журналах досліджень щодо поглинання води, впливу світла, типів ґрунту. Запропонуйте, щоб вони обговорили між собою, які мають бути найкращі умови для вирощування найвищої рослини. Потім учні мають створити план роботи групи по вирощенню найвищого бобу. Будь які зміни в умовах зростання та змінах рослин мають бути задокументовані та пояснені. Учні збирають матеріали і готуються до проведення проекту «Змагання Великих Бобів»! (Насіння бобу Ліми мають бути напівпророщені і кожна група має взяти собі по дві зернини для майбутнього проекту). кожна група має ознайомитися з Формою оцінювання для самооцінювання ходу експерименту.

Змагання Великих Бобів починається
Нехай учні зроблять індивідуальні плани проекту, щоб вони самі могли відслідковувати послідовність своїх дій і навчання. Якщо потрібно вчитель проводить консультації з кожною групою окремо, щоб сприяти роботі учнів над проектом та навчанню.

Починайте проект з погодженої з усіма партнерами дати. Посадіть насіння, робіть щоденні заміри температури та висоту рослини. Робіть цифрові фотографії чи малюнки зростаючої рослини та заміри висоти рослини щотижня. В кінці кожного тижня нехай учні порівнюють рослини, описують чим рослини схожі, та чим відрізняються та описують в журналі спостережень або в таблиці спостережень. Обмін електронними листами між класами зробить таке змагання більш жвавим. Будь які зміни в умовах проростання мають бути відображені в планах групи. Спонукайте учнів періодично переглядати Форми оцінювання. Вчитель постійно перевіряє їх роботу і при потребі надає консультації. Учні мають створювати діаграми росту рослин в електронних таблицях.

Створення Учнівських бюлетенів
Учні в малих групах починають працювати над груповими інформаційними бюлетенями, в яких вони мають дати відповіді на Тематичні і Змістові запитання Чи можуть люди і тварини жити без рослин? та Що потрібно рослинам, для того, щоб жити? Учнівські інформаційні бюлетені мають містити наступну інформацію:

 • Опис проекту Змагання Великих Бобів.
 • Важливість рослин.
 • Опис класів-партнерів.
 • План вирощування бобів.
 • Вірші про боби в різних формах (сінквейни, акровірші, білі вірші, тощо).
 • Факти про боби сорту Ліма.

Діаграми та результати і висновки (це можуть бути графіки за певний період часу, порівняння у вигляді гістограм всіх рослин, результати щодо одного з «фаворитів» – гістограма чи графік. Данні можуть бути такі: висота рослини в сантиметрах, як вона змінюється з часом (лінійний графік), порівняння росту всіх рослин класу (стовпчикова діаграма) або результати порівняння учнівських улюблених страв з бобів (кругова діаграма). Учням надається інструкція щодо створення діаграм. Учні вставляють такі таблиці, графіки та діаграми в свої інформаційні бюлетені.

Покажіть учням свій заздалегідь підготовлений приклад учнівського бюлетеню, обговоріть з ними вимоги до створення такого документу. Роздайте учням Контрольний список створення бюлетеню і обговоріть його разом з учнями. Після того, як учні ознайомляться з Контрольним списком перегляньте разом з ними приклад учнівської роботи знову, щоб показати, як цей приклад відповідає вимогам. Ці інформаційні бюлетені будуть надіслані всім учасникам-партнерам та роздруковані та надані всім батькам учнів, щоб показати родинам, що учні вивчили в класі.

Учні мають показати, як їх проекти відповідають змісту шкільної програми. Учні мають зробити свої інформаційні бюлетені до того, як весь проект завершиться і після того, як учні вивчать все про рослини та розроблять їх груповий план. Графіки та вірші можуть бути створені учнями на інших уроках, наприклад з математики чи читання. Ви можете провести з учнями додаткові заняття про написання віршів (сінквейнів – сенканів, акровіршів, білих віршів, тощо), про побудову графіків і діаграм, про те, як вставляти їх у інформаційні бюлетені, як використовувати програму Publisher. Або ж ви можете навчити їх всьому цьому до початку проекту. Після того, як інформаційний бюлетень завершено нехай учні заповнять аркуш з взаємооцінювання, щоб відмітити участь кожного в груповій роботі.

Аналіз результатів
Наприкінці третього тижня поставте перед учнями Тематичне запитання Які найкращі умови для вирощування рослин? Нехай учні проаналізують результати своїх досліджень росту бобів. Учні порівнюють свої експериментальні дані та реальні результати з відповідними даними та результатами інших. Учні підсумовують (синтезують) всю одержану в класі інформацію і роблять висновок про найкращий метод вирощування бобів. Вони записують ці висновки в свої журнали досліджень. Нехай вони використають Форми оцінювання для того, щоб зробити само оцінювання своїх висновків. Використовуючи електронні таблиці нехай учні зобразять\проілюструють графічно свої висновки, чому їх рослини виросли саме такими.

Висновки
Учні зробили свої експерименти і зробили висновки, нехай вони знову переглянуть свої передбачення, які вони зробили на початку вивчення теми, нехай вони запишуть, чому вони навчилися в ході цього проекту. Об’єднайте учнів у нові малі групи для обговорення таких Ключових та Тематичних запитань:

 • Що робить неможливе можливим?
 • Які найкращі умови для вирощування бобів?
 • Чому рослини є такими важливими для нас?

Нагадайте учням, щоб вони використовували свої отримані результати та приклади з експериментів для підтримки та аргументації своїх висновків та ідей. Продовжте обговорення всім класом Ключового запитання та запишіть відповіді учнів поряд з їх попередніми ідеями, які вони висловили на початку вивчення теми. Запитайте учнів, чому вони навчилися, відповідаючи на Ключове, Тематичні та Змістовні запитання (записуйте їх відповіді на аркуші паперу або на дошці), щоб допомогти їм відповідати на запитання. Запропонуйте учням дати письмову відповідь на Ключове запитання (одним реченням) та навести приклади з реального життя, які підтверджують їх думку.

Знову прочитайте казку про Джона та бобову стеблину. Дайте їм деякий час обговорити можливість вирощення такого бобового стебла, як у казці та як їх власні експерименти стосуються того, про що йдеться у казці.

Заключний етап
Нехай учні визначать, що з вивченої теми їм найбільше сподобалося та напишуть про це невеликий твір про те, що вони дізналися з експериментів та чому навчилися. Потім поросіть їх, використовуючи частину Організація роботи над проектом з Форми оцінювання та свій план роботи в проекті, описати, як вони організували свою роботу в проекті.

Хорошими ілюстраціями до учнівських порт фоліо будуть цифрові фотографії з учнями, які роблять експерименти та працюють над проектом. Додайте учнівські твори-рефлексії до їх порт фоліо.

Попередні знання та навички

 • Функціональні знання клавіатури та вміння користуватися мишею (вміння роздруковувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері).
 • Базові знання з використання текстового редактора.
 • Вміння вимірювати довжину в сантиметрах, міліметрах, температуру в градусах за Фаренгейтом та за Цельсієм.

Диференціація навчання

Учні з особливими потребами

 • Запросити помічників, щоб допомогти дітям вивчити основні поняття та слова, та для того, щоб допомогти учням виконати роботу та перевірити їх письмові роботи.
 • Дозволити таким учням не описувати всі вправи, а деякі розказувати усно, або дозволити їм диктувати основні висновки.
 • Допомагати таким учням складати план роботи на тиждень, щоб вони могли зосередитись на дослідницькій роботі.
 • Визначити сильні сторони таких учнів і враховувати їх при розподілі ролей у груповій роботі. Призначити сильних учнів помічниками.
 • Зменшити кількість завдань, чи надати їм більше часу для їх виконання.

Обдаровані/талановиті учні

 • Заохочувати обдарованих учнів досліджувати подібні теми і робити звіти перед класом. Наприклад: Запилення, проблеми рослин і т. ін.
 • Якщо учні мають хороші навички роботи з комп’ютером, запросити їх до створення спільної класної веб-сторінки.
 • Якщо такі учні можуть добре писати, то вони можуть вести електронне листування з іншими класами-учасниками проекту.

Учні, для яких мова викладання не є рідною

 • Попрацювати попередньо з вчителем, який вивчає з ними мову, щоб зробити для таких учнів словник термінів на рідній і англійській мовах.
 • Дозволити учням працювати над журналом разом з вчителем англ. мови.
 • На уроках об’єднувати таких учнів в пари з учнями, які добре знають і рідну і англійську мови.
 • Дозволити писати спочатку на рідній мові, а потім перекладати висновки на англійську Запросити учнів старших класів для допомоги.
 • Зменшити кількість завдань, чи надати їм більше часу для їх виконання.

Додаткова інформація

Дж. Хілтон та Бетсі Монфорт, які брали участь в програмі Intel «Навчання для майбутнього» розробили і впровадили цю розробку теми. Команда викладачів вдосконалила її.

Змагання Великих Бобів

Основні відомості

Клас, вік учнів: 3–5 класи

Навчальні предмети: Природничі науки, математика

Навички мислення вищих рівнів: Дослідження, вироблення висновків (аналіз, синтез, оцінювання)

Основні поняття, галузі знань: Вимірювання, порівняння змінних

Приблизна тривалість: 7 тижнів, 2-3 уроки на тиждень

Автори: Арізона, США