• <Подробнее см. Intel.com

Що сталося з вільшанкою?

Що сталося з вільшанкою?

Стислий опис

Учні збирають факти щодо нанесення шкоди дикій природі. З місцевого рятувального центру дикої природи учні довідуються, яких тварин було поранено та які причини їх ушкодження. Учні користуються електронними таблицями для сортування, організації й оцінки результатів дослідження для вироблення рекомендацій зі скорочення антропогенного (людський фактор) впливу на дику природу. Учні готують і представляють свої висновки і рекомендації для місцевої спільноти, Громадської організації захисту тварин, подібних організацій та інших зацікавлених сторін. Наприкінці кожної публічної презентації учні збирають дані щодо реакції громадськості щодо даних і збирають ідеї про те, як зменшити шкідливий вплив людей на живу природу. Ці рекомендації зведені в єдиний інформаційний бюлетень і вікі-сайт для поширення їх серед більш широкої аудиторії.

Основні запитання

 • Ключове запитання
  Чи я можу допомогти захистити дику природу?
 • Тематичні запитання
  Як ми можемо зменшити вплив сучасного суспільства на дику природу у містах?
  Як статистика може допомогти нам розуміти проблему?
  Які проблеми існують для диких тварин, що живуть у містах?
 • Змістові запитання
  Які птахи живуть у нашій спільноті?
  Яких найбільших ризиків зазнають ці птахи?

Оцінювання
При вивченні теми використовуються різноманітні методи та інструменти оцінювання. Таке оцінювання допомагає учням і вчителям поставити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у навчанні учнів, забезпечувати зворотній зв’язок, оцінювати мислення, продукт діяльності учнів та його представлення, а також відобразити увесь навчальний цикл.

Вивчення теми
Підготовка до вивчення теми
Зв'яжіться з місцевим Товариством* піклування про диких тварин для того, щоб організувати поїздку в офіс Товариства і домовитися про спільну роботу з розробки проекту та довідатися про те, яка допомога потрібна Товариству. У нашому місцевому Товаристві не встигали зібрати, проаналізувати і представити громаді дані з життя птахів у місті за п’ять років, тому вчитель розробляє навчальний проект з життя та проблем птахів у місті. Це надзвичайно необхідна послуга не тільки для Товариства але й для громади.

Попросіть учнів підготувати наперед журнали спостережень та досліджень, щоб робити нотатки, занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Вступ до теми «Птахи»

 1. Оголосіть та поясніть тему для учнів, попросивши їх перелічити птахів, які їм відомі. Дайте їм час довідатися про птахів у вашому місті. Це можна зробити протягом періоду часу, коли учні вивчають місцевих птахів і дізнаються, як їх ідентифікувати. Придбайте місцеві довідники, щоб допомогти учням ідентифікувати птахів (їх можна знайти у місцевих відділеннях Національного Товариства Одюбон (National Audubon Society*).
 2. Сплануйте прогулянку-екскурсію, щоб сприяти підвищенню інтересу учнів до птахів і розвивати їх навички спостереження. Допоможіть учням навчитися визначити птахів Допомогу при ідентифікації можна отримати на сайті birding.com*. цьому Веб-сайті також можна знайти поради щодо організації екскурсії для спостереження за птахами.
 3. На прогулянці-екскурсії учні мають вести спостереження за птахами, яких вони ідентифікували, та продовжувати спостерігати за ними упродовж всього проекту. Після визначеного періоду часу попросіть учнів оформити свої власні дані спостережень у вигляді діаграми та порівняти результати з партнерами*. Як варіант, можна зібрати дані всього класу. Обговорити результати.

Проблеми дикої природи міста

 1. Запитайте учнів, чи знають вони про проблеми дикої природи у місті. Поставте Тематичні запитання: Які існують проблеми для диких тварин, що живуть у містах? Та Як ми можемо зменшити вплив сучасного суспільства на дику природу у місті? Запишіть відповіді на окремому аркуші, на якому наведені запитання щодо визначення рівня попередніх знань і проведіть обговорення в класі.
 2. Виберіть для аналізу проект дослідження місцевої дикої природи. Наприклад, учні у Портленді, штат Орегон, читають про те, як сокіл Перегрін* намагається влаштувати гніздо для своєї зростаючої популяції. Це можна організувати у невеликих групах, а кожна мала група стає "експертною" з певного питання та ділиться своїми знаннями з іншими групами.
 3. Далі, поставте запитання: Як я можу допомогти захистити дику природу місті? І попросіть учнів відобразити це в індивідуальному порядку у своїх журналах спостереження. Нехай учні поділяться своїми думками та ідеями в парах. Попросіть добровольців поділитися з ідеями з усім класом.

Нанесення шкоди дикій природі

 1. Обговорити відносини між хижаком і жертвою. Попросіть учнів зробити прогнози про те, що є причиною травмування птахів. Нагадайте учням, що вони мають зробити прогнози, висловити гіпотези про те, від чого птахи можуть отримати ушкодження. Також навчіть учнів бути уважними спостерігачами, щоб помічати, коли птахи дістали ушкодження і як це сталося. Учні повинні вести записи у своїх журналах.
 2. Сплануйте візит до Центру піклування про диких тварин* (Wildlife Care Center).
 3. Проведіть екскурсію у Центр дикої природи або іншої екологічної організації. Створіть брошуру, яка розповідає про ваш навчальний проект.
 4. Організуйте поїздку учнів до Центру, яка повинна включати екскурсію по центру, щоб довідатися про його діяльність, отримати роз'яснення та провести обговорення про нанесення шкоди дикій природі, та по можливості обговоріть про спостереження за птахами. Вчитель повинен пояснити персоналу проекту, що учні допомагатимуть їм, а також розказати про важливість такої роботи для учнів. Потрібно забезпечити учнів роздатковим матеріалом, який вони могли б взяти для того, щоб зібрати інформацію під час свого візиту. Зібрати записи про ушкодження або травми тварин з записів з Центру, щоб принести їх для обробки до школи. Після повернення до школи, попросіть учнів проаналізувати свій досвід; запитайте, про що вони довідалися, що на них вплинуло, та які нові запитання у них виникли, коли вони записували свої думки в журналах спостереження.
 5. Почати наступний день з обміну записами в журналах та обговорення всіх запитань, що виникли після поїздки.

Аналіз даних

 1. Тепер учні готові досліджувати тематичне запитання: Як статистика допомагає нам зрозуміти проблему? По-перше, необхідно забезпечити учнів копіями електронних таблиць, у яких міститься інформація про можливе нанесення шкоди дикій природі. Використовуйте цей документ, щоб допомогти учням навчитися користуватися електронними таблицями для введення даних і створення графіків, діаграм і таблиць, якщо вони ще не використовували програмне забезпечення для створення електронних таблиць.
 2. Після того як дані введені, учні можуть виконати свої графіки, діаграми і таблиці, щоб зробити аналіз отриманих результатів. Заохочуйте учнів зосередитися на створенні інформативних та наочних діаграм, які можуть бути використані для інтерпретації даних та для того, щоб інші учні дізналися про нанесення шкоди дикій природі, а не приділяти занадто багато уваги зовнішньому вигляду графіків, діаграм і таблиць. Зустрічайтеся з кожним із учнів індивідуально, щоб відповісти на запитання та стежити за їх прогресом.
 3. Після аналізу отриманих результатів учні готові підготувати презентацію, яка допомагає краще представити результатами іншим та інформує інших про те, які є причини ушкоджень дикої природи та як їм запобігти. Роздайте Контрольний список щодо створення презентації та Форму оцінювання презентації; перегляньте та дайте відповідь на їх запитання щодо цієї Форми оцінювання. Презентації можна зробити в невеликих групах, при цьому кожен учень готує декілька слайдів. Кожний учень повинен використовувати Контрольний список презентації, щоб відслідковувати свій прогрес у навчанні. Всі учні мають записати всі зауваження та пропозиції однолітків при надані ними зворотного зв'язку, після того, як учні виступили з презентаціями.

Діяльність спільноти

 1. Усім класом виберіть, кому вони будуть демонструвати свої презентації, щоб розказати іншим про те, яка шкода може завдаватися дикій природі, а також обговоріть шляхи запобігання цьому. Такі заходи можна здійснювати для інших учнів, громадських організацій, споріднених екологічних об’єднань, місцевої влади та інших зацікавлених груп.
 2. Навчіть учнів готувати та проводити виступи для представлення презентацій для Центру та інших аудиторій. Дайте учням завдання використовувати форму зворотного зв’язку для оцінювання своїх презентацій, вносити зміни, і готуватися належним чином. Кожен автор презентації повинен отримувати зворотний зв'язок принаймні від одного однокласника щодо слайдів, які вони представляють або щодо презентації в цілому.
 3. Запросіть учнів створити інформаційний бюлетень. Перегляньте контрольний список інформаційного бюлетеня разом з учнями та розкажіть як його використовувати, щоб організовувати та планувати свою роботу. Учні можуть придумувати ідеї для статей, пов'язані з їхньою проектною роботою. Статті можуть бути об'єднані в єдиний інформаційний бюлетень, який можна роздавали на громадських мітингах і залишати, наприклад, у приймальних місцевих ветеринарних аптеках та лікарнях.
 4. Після представлення даних для різних груп учні отримають реакцію громадськості щодо зібраних даних і з’ясують думку слухачів про те, як можна зменшити кількість ушкоджень дикої природи Поясніть, щоб учні пов’язали свої висновки зі своїми гіпотезами, і написали звіт для інформування Центру піклування про диких тварин (Wildlife Care Center) про основні причини нанесення шкоди дикій природі міста, а також реакцію громадськості та пропозиції.
 5. Нарешті, нехай учні інформують широку аудиторію, створивши блог* (сайт) з рекомендаціями для діяльності спільноти. Вони можуть також написати прес-релізи для місцевої газети

Повернення до Ключового запитання
Для завершення навчальної теми попросіть учнів повернутися у своїх журналах знову до Ключового запитання: Чи я можу допомогти захистити дику природу? Заохочуйте учнів повернутися до своїх перших відповідей на Ключове запитання та подивитися, чи змінилася відповідь під час вивчення теми. Попросіть їх розглянути, як отримана інформація та досвід вплинули на їх початкові думки. Заохочуйте обговорення серед однокласників для поглиблення знань, обміну думками та подальшого розвитку їх мислення

Попередні знання та навички

 • Досвід з читання графіків та з обчислення відсотків
 • Знання анатомії птахів
 • Базові комп’ютерні навичк

Диференціація навчання

Проект може включати різноманітну діяльність для учнів різного рівня. За потреби , учні, які краще володіють комп’ютером, допомагають своїм одноліткам.

 

Учні з особливими потребами
Забезпечити альтернативні види діяльності, такі як:

 • Розробка учнями невеликої книги, у якій учні вивчають п'ять видів птахів та розміщують малюнки або фотографії з Інтернету або цифрової камери, а також інформацію про біологію і середовище перебування.
 • Попросіть учнів оцінити й описати стан птахів в даній місцевості, використовуючи дані, надані Центром піклування про диких тварин.

Обдаровані/талановиті учні
Вимагайте від учнів написання наукових статей про результати, які буде опубліковано в науковому журналі, у співавторстві з директором Центру піклування про диких тварин.

Учні, для яких мова викладання не є рідною

 • Попросіть учнів вивчити лексику та провести усні презентації з помічником під час додаткового заняття за межами класу.
 • Розділіть учнів на пари з іншим учнями під час роботи над проектом, коли для цього вимагається використання усного мовлення, та попросіть учнів завершити наочну частину проекту самостійно (наприклад, електронні таблиці, графіки й ілюстрації)
 • Скоротіть діяльність з усного спілкування та дозвольте учням додатковий час для практики.
 • Попросіть учнів підготувати матеріали рідною мовою учня для інформування інших про завдання шкоди дикій природі.

Додаткова інформація

Джині Р. Стерн створила цей проект в програмі Intel «Навчання для майбутнього», впровадила його в своєму класі. Цей опис був доповнений та вдосконалений групою викладачів. Про цей проект ви можете також прочитати в An Innovation Odyssey, Проект 278: Bird's Eye View Информация на английском языке

 

Що сталося з вільшанкою?

Основні відомості

Клас, вік учнів: 6-8 класи

Навчальні предмети: Біологія, природознавство, екологія
Теми: Птахи, біорізноманіття

Навички мислення вищих рівнів: Аналіз, оцінювання

Основні поняття, галузі знань: Організація даних, представлення даних і аналіз, вплив людини на екосистему, хижаки та взаємозв’язок тварин, роль місцевої спільноти та громадських організацій, пропаганда

Приблизна тривалість: 3 тижні (може тривати довше)

Автори: Орегон Информация на английском языкеСША Информация на английском языке